La consulta -1 falló: ERROR: column " item " does not exist at character 52